Rekenduo , de digitale game voor elke leerling, is op woensdag 6 april